Saturday, February 20, 2010

Sunan Gresik


Sunan Gresik atau nama sebenarnya Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Maghribi (morocco).Ayahnya bernama Ibrahim Asmaro yang mempunyai talian darah dengan Rasulullah saw.Beliau berhijrah ke tanah jawa untuk berdakwah setelah belajar ilmu agama dan tasawuf.Beliau adalah pelopor gerakan dakwah di tanah jawa yang terkenal iaitu 'SEMBILAN WALI' atau 'WALI SONGO'.Setelah berkahwin,beliau mendapat beberapa orang anak.Salah seorang anaknya telah mengikut jejak ayahnya.Namanya Raden Rahmatullah (Sunan Ampel).Setelah mendirikan beberapa madrasah,beliau kembali ke Rahmatullah.Akan tetapi misi menjalankan dakwah dijalankan oleh beberapa orang anaknya termasuk Sunan Ampel.Makam Sunan Gresik dimakam di Gresik.

No comments:

Post a Comment