Saturday, April 3, 2010

Sunan Kalijaga


Nama asal ialah Raden Mas Syahid.Beliau ialah anak raja iaitu Temenggong Wilotikto.Beliau menjadi pencuri dan hasilnya diberi pada fakir miskin.Beliau mencuri kerana tindakan para pembesar memaksa rakyat membayar cukai yg begitu mahal.Suatu hari beliau bertemu dengan seorang tua.Orang tua itu ialah Sunan Bonang.
Sunan Kalijaga melihat di tangan orang tua itu ada tongkat berhulukan emas.Beliau cuba untuk mencurinya tapi dihalang Sunan Bonang.Sunan Bonang akhirnya mengetuk pokok pinang hingga menjadi emas.Melihat karamah Sunan Bonang itu,Sunan Kalijaga berguru dgn Sunan Bonang.Sunan Kalijaga adalah wali yang paling bnyak karamah dri wali2 yg lain.Beberapa tahun kemudian,Sunan Kalijaga pulang ke rahmatullah dan jenazahnya dikebumikan di Kadilangu.

No comments:

Post a Comment